ЗА ФИРМАТА

Благодарение на повече от тринайсетгодишното си присъствие на пазара, днес фирма "КРУЖИК" ООД (KRUŽÍK s.r.o.) е вече традиционен производител на секционни гаражни и промишлени врати. Богатият производствен и търговски опит на местния и на европейския пазар я нарежда сред най-големите чешки производители в този бранш. В последните години дружеството ни все по-подчертано се налага и в европейски мащаб, като днес имаме редовен пласмент в 11 европейски страни.


Най- модерните технологии за производство на секционни врати се гарантират със сертификати на TÜV за всички изделия на фирма "КРУЖИК" ООД и със сертификат ISO 9001:2000 за системата за управление на качеството. Безопасната експлоатация на изделията се осигурява със строгата европейска норма EN 13241-1.


Благодарение на опита ни и на споменатите сертификати нашата фирма днес предлага и гарантира възможно най-високо качество, безопасна експлоатация, гаранция за изделията и гъвкав подход, осигурени от обучен екип специалисти.


Ние произвеждаме гаражните и промишлени врати винаги изключително точно по мярка, постигайки гарантирано и прецизно запълване на всеки един строителен отвор. В състояние сме да произведем врата за строителен отвор с почти всякаква форма и размер.

ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

2006 +

По-нататъшна експанзия на европейския пазар, като днес имаме редовен пласмент в 9 европейски страни. Оптимизация на производствения процес за постигане на по-висока ефективност на производството.

2005 +

Завършване на строителството на производствените помещения върху обща площ на ареала от приблизително 3 ха. Изграждане на център за обучение на клиенти, включително с образци на врати, предназначени за упражнения по монтаж. Въвеждане в експлоатация на цех за повърхностно боядисване на врати, с което се съкращават сроковете за доставка и се подобряват възможностите за контрол на процеса. През м. май беше основан филиал на нашето дружество в Украйна, който да осигурява продажбата на изделията ни на територията на ОНД.

2004 +

Откриване на търговско представителство на фирмата ни във Федерална република Германия. Стартира изграждането на производствен цех върху площ от 3 000 кв. м. за складиране на панели за секционни врати. Предполагаем срок за приключване на строителството – 1 тримесечие на 2005 г.

2003 +

довършване строителството и стабилизация на производствено-складовите мощности, осигуряващи възможност за по-бързи доставки и за по-големи складови запаси. През пролетта – въвеждане в експлоатация на център за обучение по монтаж.

2002 +

През м. февруари беше завършено преустройството на ареала на ул. "Велеславинова". Впоследствие беше организирано пренасяне на фирмата в новите помещения. През м. ноември започна изграждането на нови складови и производствени помещения върху площ от 3500 кв. м.

2001 +

През м. февруари започна изграждането на нова административна сграда на ул. "Велеславинова" в гр. Кромнержиж.

2000 +

Завършване на изграждането на нови производствени помещения, утвърждаване на фирмата на пазара, засилена комуникация на марката по отношение на крайния потребител.

1999 +

Завършване на изграждането на склад и производствени помещения, започване на изграждането на нови производствени помещения в гр. Кромнержиж, преструктуриране – отказ от други производствени дейности за сметка на производството на врати, изграждане на мрежа от оторизирани монтажни фирми, увеличаване на производството с цел намаляване на ценовите равнища на доставките.

1998 +

Завършване на изграждането на производствена сграда, започване на изграждането склад и производствени помещения в гр. Кромнержиж.

1997 +

Сключване на договори за доставка на материали с Италия и Холандия, започване на производството на гаражни врати, започване на изграждането на производствена сграда в гр. Кромнержиж.

1996 +

Разширяване на услугите с монтаж на електронни осигурителни системи, доставка и монтаж на уплътнения, производство и монтаж на портални врати, доставка на облицовки MONOWALL.

1995 +

Разширяване на асортимента с изделия от Италия.

1994 +

Основаване на фирмата, доставка и монтаж на гаражни врати от Канада.

 
 
 
 

Контакти

BITTIS Co.

bul.K.Velichkov bl.3 ap. 5

1309 Sofia

[Телефон]+359 2 828 95 28

[fax]+359 2 929 00 53

[e-mail]bittis@abv.bg

други контакти

лого на търговските партнъори

Последни новини

Отново разширихме и без това широката гама от оферти за панели. В случая става дума за наистина атрактивен ср ...

more here